چاپ
دسته: نوشته های آموزشی
نگرش کودک به ساز و موسیقی

نگرش کودک به ساز و موسیقی

به نظر شما، یک کودک، به ساز، موسیقی، شعر و ترانه، با چه نگرشی نگاه می کند؟

یک. تمرین برای یادگیری موسیقی

دو. فقط به عنوان بازی

 

چهاردهم فروردین نود و هشت